OZNAM: Od 17. 6. 2024 do 26.6. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky kancelária zatvorená

Kategória: Meranie a regulácia

Bude novela vyhlášky o rozpočítavaní nákladov na teplo spravodlivejšia ?

Rok 2023 bol prvým rokom, v ktorom sa náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody rozpočítavali podľa novej Vyhlášky č. 503/2022, zo dňa 19.12.2022 a už je avizovaná jej novela. Tlak a nespokojnosť vlastníkov, správcov, ale aj odbornej verejnosti spôsobili, že sa  Ministerstvo hospodárstva začína...

Celý článok

Nová vyhláška o rozpočítavaní nákladov za teplo v praxi

O zmene pravidiel, ktoré priniesla nová vyhláška  pri rozpočítavaní nákladov za vykurovanie a ohrev teplej vody sme informovali na našej stránke v článku už 2.7.2023. V tomto období  dostávajú vlastníci bytov a nebytových priestorov vyúčtovania nákladov za rok 2023, ktoré sú už vypracované v súlade s novou Vyhláškou č....

Celý článok
radiator s pomerovym rozdelovacom

Novou vyhláškou o rozpočítavaní nákladov za teplo sa výrazne menia pravidlá

Od 1. januára 2023 nadobudla účinnosť nová vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 503/2022 Z. z. zo dňa 19. 12. 2022, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre rozpočítavanie nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie. https://spravadomovpd.sk/wp-content/uploads/2023/02/Vyhlaska_MH_SR_pravidla_rozpocitavania_tepla_503_2022_01_01_2023.pdf Rozpočítanie podľa novej vyhlášky sa uskutoční po prvýkrát v roku...

Celý článok

Pre domácnosti v roku 2023 výrazne vzrastú náklady na bývanie

Energetická kríza a vysoká inflácia je pre domácnosti dôvodom  výrazného nárastu cien energií a služieb spojených s bývaním. Z uvedeného dôvodu si v roku 2023 aj obyvatelia bytoviek  v meste Prievidza budú musieť siahnuť opäť hlbšie do svojich peňaženiek. Najväčšou položkou platieb za bývanie sú v domácnosti platby...

Celý článok

Bytovky s vlastnou kotolňou sú z pohľadu plynární firemnými zákazníkmi

Bratislava 27. januára (TASR) – Plyn neprimerane dražie a časť Slovákov si zaň môže tento rok priplatiť aj stovky eur. Závisí to od toho, na čo túto komoditu využívajú. Najväčší problém majú obyvatelia bytoviek s vlastnými kotolňami kúriaci plynom, pretože plynárne na nich hľadia...

Celý článok

V roku 2022 si väčšina domácností za elektrinu priplatí

Domácnostiam, ktoré využívajú elektrinu aj na kúrenie a ohrev vody, by mali vzrásť náklady na elektrinu o približne 14 eur za mesiac. Za nárastom cien elektriny je najmä nárast trhových cien silovej elektriny, ktorá tvorí zhruba 40 % z koncovej ceny. Agentúru SITA o tom informoval hovorca...

Celý článok

Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2019 – Ako ďalej, odpojiť sa od CZT ? (III. časť)

Môže byť riešením pre zníženie nákladov na teplo v bytovom dome odpojenie sa od CZT a vybudovanie individuálneho zdroja tepla ? Za súčasne nastavených legislatívnych podmienok je odpojenie sa bytových domov od CZT a vybudovanie domových kotolní takmer nemožné. Súčasná legislatíva nahráva veľkým výrobcom...

Celý článok
muz citajuci papier

Máte aj vy nedoplatok za rok 2019? Toto bude zrejme dôvodom (I. časť)

Vyúčtovanie za rok 2019 mnohých prekvapilo V týchto dňoch sú vlastníkom bytov doručované vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytov za rok 2019. Mnohí vlastníci bytov sú však výsledkom vyúčtovania nemilo prekvapení a zaskočení.  V priebehu roka 2019 sme informovali na našej stránke a FB o zvyšovaní...

Celý článok
vodomer

Viete, že od 1.8.2019 dochádza k významnej zmene vo výmene vodomerov ?

Významná zmena v overovaní  bytových vodomerov Od 1. 8. 2019 bude účinná vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 č.  161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole. Podľa tohto nového predpisu budú mať  bytové vodomery na studenú aj teplú vodu...

Celý článok
cena-tepla-faktura-muz

Od roku 2019 sa pre obyvateľov Prievidze výrazne zvýšia náklady na bývanie

Po doterajších nepriaznivých správach o zvyšovaní nákladov za energie a služby spojené s bývaním bola zverejnená ďalšia nepríjemná správa. Po zvýšení cien elektrickej energie, plynu, poplatkov za servis výťahov a poplatkov za SIPO, oznámil aj dodávateľ tepla Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (PTH) zvýšenie ceny tepla. Táto správa...

Celý článok