Dokumenty na stiahnutie

V tejto sekcii nájdete dokumenty, ktoré úzko súvisia so správou nehnuteľností, hospodárstvom, energetikou a s ďalšími oblasťami života,  a teda sa dotýkajú aj Vás vlastníkov bytov a nehnuteľností.

Zákon o ochrane pred požiarmi

Dokument vo formáte .PDF na stiahnutie
Stiahnuť dokument

Zákon o energetickej efektívnosti

Dokument vo formáte .PDF na stiahnutie
Stiahnuť dokument

Zákon o vlastníctve bytov

Dokument vo formáte .PDF na stiahnutie
Stiahnuť dokument

Zákon o tepelnej energetike

Dokument vo formáte .PDF na stiahnutie
Stiahnuť dokument

Zákon o správcoch bytových domov

Dokument vo formáte .PDF na stiahnutie
Stiahnuť dokument

Vyhláška ÚRSO - cenová regulácia

Dokument vo formáte .PDF na stiahnutie
Stiahnuť dokument