OZNAM: Od 17. 6. 2024 do 26.6. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky kancelária zatvorená

Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2019 – Ako ďalej, odpojiť sa od CZT ? (III. časť)

Môže byť riešením pre zníženie nákladov na teplo v bytovom dome odpojenie sa od CZT a vybudovanie individuálneho zdroja tepla ?

Za súčasne nastavených legislatívnych podmienok je odpojenie sa bytových domov od CZT a vybudovanie domových kotolní takmer nemožné. Súčasná legislatíva nahráva veľkým výrobcom a dodávateľom tepla, ktorí majú v tejto oblasti výsostné monopolné postavenie.

Členovia súčasného vládneho kabinetu v minulosti kritizovali zákonné podmienky, ktoré vytvárali pre dodávateľov tepla monopolné postavenie. V národnej rade SR  sa niekoľkokrát  pokúšali tento stav bezúspešne  zmeniť a táto agenda bola aj súčasťou ich predvolebných kampaní.

Osobne som však presvedčený, že na uvoľnenie legislatívnych podmienok a vytvorenie priestoru pre bytové domy na vybudovanie domových kotolní a odpojenie sa od CZT, ani táto nová vládna garnitúra nič nezmení.

Na základe uvedených údajov o európskom smerovaní v oblasti energetiky, ako aj z hľadiska výšky objemu finančných prostriedkov, ktoré budú v rámci podpory EÚ na transformáciu do regiónu hornej Nitry z EÚ nasmerované, si môžeme len ťažko predstaviť,  že dôjde k uvoľnenie podmienok v tejto oblasti.  

Kompetentní určite nebudú preferovať kroky, ktoré by   umožňovali rozbitie súčasnej sústavy CZT v  Prievidzi a v regióne hornej Nitry, ako aj ostatných sústav centrálneho zásobovania tepla na Slovensku. Takýto zásadný  krok by bol aj pre víziu energetickej efektívnosti a environmentálnych zámerov v regióne hornej Nitry destabilizačný a kontraproduktívny .

Predpokladám tiež, že väčšina obyvateľov regiónu hornej Nitry očakáva od ukončenia ťažby a spaľovania  čierneho uhlia v regióne, zlepšenie životného prostredia a nástup  zdravšieho bývania v regióne.

Krajiny EÚ musia do roku 2025 prejsť na účinné CZT. V opačnom prípade sa odberatelia budú môcť odpojiť od systému a vyrábať si teplo, resp. chlad vo vlastnej réžii s využitím OZE. 

Je ťažko predstaviteľné, že nový zdroj a systém CZT, ktorý bude zásobovať mesto Prievidza po roku 2023 nebude spĺňať podmienky pre účinné CZT a dodávateľ tepla tak dá bezproblémový priestor bytovým domom na odpojenie sa od centrálu.

tepelne potrubie

Základnou podmienkou preferovania dodávky z CZT musí byť dlhodobo udržateľná a cenovo prijateľná cena tepla pre región a Prievidzu. Ak sa tieto úvahy a ciele všetkých strán naplnia, nebudú mať odberatelia tepla z CTZ dôvody  rozmýšľať nad odpojením a tým znižovať efektívnosť sústavy dodávky tepla a zhoršovať ovzdušie v Prievidzskej kotline budovaním individuálnych zdrojov.  

Základnou podmienkou preferovania dodávky z CZT musí byť dlhodobo udržateľná a cenovo prijateľná cena tepla pre región a Prievidzu

Prípadnou motiváciou pre odberateľov tepla by mohla byť aj ich zainteresovanosť na vylepšení environmentálnych a ekonomických parametrov dodávky tepla z CZT, tým že im bude umožnené  aspoň znižovanie svojich nákladov na teplo v bytových domov prostredníctvom pripojenia svojich lokálnych  obnoviteľných zdrojov energie do sústavy CZT, ako sú napríklad solárne kolektory  alebo tepelná čerpadlá.

Pre zavedenie týchto možností do praxe by sa však musela zmeniť legislatíva, ktorá v súčasnosti neumožňuje čerpanie dotácie na obnoviteľné zdroje, ak sú zapojené do sústavy CZT.  

Aké opatrenie na zníženie energetickej náročnosti a zníženie nákladov Vášho bytového domu môžete urobiť ?  Dozviete sa v pripravovanej  IV. časti nášho blogu.

Autor: Miroslav Kundra Prvá súkromná správa domov

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.