Bude novela vyhlášky o rozpočítavaní nákladov na teplo spravodlivejšia ?

Rok 2023 bol prvým rokom, v ktorom sa náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody rozpočítavali podľa novej Vyhlášky č. 503/2022, zo dňa 19.12.2022 a už je avizovaná jej novela. Tlak a nespokojnosť vlastníkov, správcov, ale aj odbornej verejnosti spôsobili, že sa  Ministerstvo hospodárstva začína zaoberať podnetmi nespokojných spotrebiteľov s rozpočítaním nákladov na teplo za rok 2023 a plánuje predmetnú vyhlášku zmeniť.

Ministerka MH SR Denisa Saková dokonca uvádza vo svojom stanovisku, že nové pravidlá na rozpočítavanie nákladov, ktoré odstránia všetky nejasnosti a nespravodlivosti, majú byť určite platné už pri rozpočítaní nákladov na teplo za rok 2024 a náklady budú rozpočítané tak, že budú všetci spokojní. Tak teda so záujmom očakávame, ako sa popasuje pracovná skupina, ktorá bude predmetnú vyhlášku „opravovať“ s naplnením prísľubu ministerky.

Uvedené vyhlásenia si môžete pozrieť na zázname z archívu RTVS z večerných správ RTVS zo dňa 29.5.2024.

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.