Od roku 2019 sa pre obyvateľov Prievidze výrazne zvýšia náklady na bývanie

Po doterajších nepriaznivých správach o zvyšovaní nákladov za energie a služby spojené s bývaním bola zverejnená ďalšia nepríjemná správa.

tepelne potrubie

Po zvýšení cien elektrickej energie, plynu, poplatkov za servis výťahov a poplatkov za SIPO, oznámil aj dodávateľ tepla Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (PTH) zvýšenie ceny tepla.

Táto správa je o to nepríjemnejšia, že uvedené zvýšenie ceny tepla od 1.2.2019 je viac ako 15 %. Dodávateľ tepla PTH, a.s. uvádza, že hlavným dôvodom tohto nárastu, je výrazné zvýšenie ceny nakupovaného tepla od distribútora tepla Slovenské elektrárne – energetické služby,  s.r.o., ktorému nezávislý regulátor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil takéto navýšenie ceny tepla. Keďže náklady za tepelnú energiu v domácnostiach tvoria najväčšiu časť nákladov na bývanie a keď zoberieme do úvahy aj nárast už ostatných spomínaných nákladov na bývanie, budú si nútení vlastníci bytov v bytových domoch v Prievidzi za bývanie značne priplatiť.

Zdroj: www.spravadomovpd.sk

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.