OZNAM: Od 17. 6. 2024 do 26.6. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky kancelária zatvorená

Nová vyhláška o rozpočítavaní nákladov za teplo v praxi

O zmene pravidiel, ktoré priniesla nová vyhláška  pri rozpočítavaní nákladov za vykurovanie a ohrev teplej vody sme informovali na našej stránke v článku už 2.7.2023. V tomto období  dostávajú vlastníci bytov a nebytových priestorov vyúčtovania nákladov za rok 2023, ktoré sú už vypracované v súlade s novou Vyhláškou č. 503/2022 zo dňa 19.12.2022.

Aj keď boli vlastníci o zmene pravidiel rôznymi komunikačnými kanálmi  vopred informovaní, mnohí zostali výsledkom ich vyúčtovania za rok 2023 v podobe nedoplatkov nemilo prekvapení. No našli sa aj vlastníci, ktorých výsledok vyúčtovania za rok 2023 podľa nových pravidiel potešil v podobe preplatkov.

Najvýraznejšie rozdiely v prerozdelení nákladov za vykurovanie sa prejavilo hlavne v bytových domoch, v ktorých mali vlastníci schválenú základnú zložku, ktorá sa rozpočítava podľa podlahovej plochy bytov vo výške 30 % z celkových nákladov za vykurovanie a spotrebnú zložku, ktorá sa rozpočítava podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov vo výške 70 % z celkových nákladov za vykurovanie. Nie je ničím výnimočným, že v takýchto domoch, kde sa podľa nových pravidiel uplatnilo porovnanie špecifických nákladov, vyšla vlastníkom prepočítaním základná zložka vo výške 80 %.  Hlavne v týchto domoch bolo nevyhnutné vlastníkom upraviť aj mesačné zálohové predpisy.

Samostatnou kategóriou vlastníkov, ktorých sa zmena pravidiel dotkla v najväčšej miere sú vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorým v minulosti  ostatní  vlastníci umožnili odpojenie sa od spoločných rozvodov vykurovania v bytovom dome a zriadili si individuálne vykurovanie svojich bytov alebo nebytových priestorov. Väčšine takýchto vlastníkov sa ich náklady na vykurovanie výrazne zvýšili, nakoľko aj im sa vyúčtovala základná zložka na celú ich podlahovú plochu bytu alebo nebytového priestoru, a tá sa môže pohybovať od 60 % a dokonca až 90 %. Keď si títo vlastníci pripočítajú k vyúčtovaným  nákladom za základnú zložku ešte svoje náklady za spotrebované palivo vo svojich tepelných individuálnych zdrojoch, tak sa im už pri dnešných cenách primárnych  energií stávajú ich náklady na vykurovanie neúnosnými.

Nakoľko sú na “spravodlivosť“, ktorú mala priniesť nová vyhláška do praxe zo strany vlastníkov rôzne názory, prinášame Vám tiež dva pohľady a názory odborníkov na túto problematiku.

ÁNO, je spravodlivejšia!

Vypočujte si na pripojenom odkaze z archívu RTVS audiozáznam relácie Kontakty, uvedenej na RTVS dňa 27.4.2023. V uvedenej relácii, kde obhajuje potrebnú nutnosť zmeny legislatívy podpredsedníčka Rady asociácie rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV Slovensko) p. Eliana Kostolány, si môžete vypočuť jej názor na spravodlivosť rozpočítavania nákladov na vykurovanie pre jednotlivých vlastníkov. ARTAV Slovensko bol hlavný iniciátor zmeny vyhlášky a člen pracovnej skupiny, ktorá vypracovala jej nové znenie. Spolu diskutujúci je p. Miroslav Kantner, predseda Asociácie vlastníkov bytov a člen predsedníctva Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/2043521

NIE, je to katastrofa!

Pozrite si video z archívu televízie Markíza zo dňa 18.4.2024, kde v relácii Teleráno hovorí o problematike rozpočítania nákladov za vykurovanie podľa novej vyhlášky JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA, predseda O.Z. PODPORA SPRÁVY.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Vypočujte si a pozrite si pozorne tieto príspevky, ktoré Vám môžu pomôcť k vytvoreniu si Vášho názoru na predmetnú vyhlášku.

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.