OZNAM: Od 17. 6. 2024 do 26.6. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky kancelária zatvorená

Viete, že od 1.8.2019 dochádza k významnej zmene vo výmene vodomerov ?

Významná zmena v overovaní  bytových vodomerov

Od 1. 8. 2019 bude účinná vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 č.  161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole. Podľa tohto nového predpisu budú mať  bytové vodomery na studenú aj teplú vodu rovnakú dobu overenia, a to 5 rokov. To znamená, že  vodomer studenej a teplej vody, ktorý sa nachádza v bytových a nebytových priestoroch  bytového domu za spoločným vodomerom, ktorý slúži na určenie ceny za dodávku vody bytovému domu, bude po 1. 8. 2019 potrebné vymeniť v rovnakej lehote, a to po piatich rokoch.

vodovodny-kohutik
Zdroj: pixabay.com

Za predpokladu, že po 1.8.2019 vymeníte naraz vodomery studenej aj teplej vody získate výhodu v zjednotení termínu výmeny vodomerov v jednom roku. To znamená, že montážny pracovník vykonávajúci výmenu vodomerov z dôvodu pravidelného overovania vodomerov, Vám bude vstupovať do bytu už len raz za päť rokov. Podľa doterajších predpisov sa vymieňali vodomery každé štyri roky (vodomer TÚV) a každých šesť rokov (vodomer SV).

Z praktického hľadiska môže byť táto výhoda po 1. 8. 2019  pre vlastníkov  zaujímavá hlavne pri novostavbách, kde budú prvotne osadené nové bytové vodomery. Ak by ste chceli  zjednotiť dobu overenia vodomerov pri súčasne namontovaných vodomerov, aby ste sa dostali na jednotný termín overenie 5 rokov, museli by ste za štandardných podmienok skrátiť dobu overenia studenej vody o dva roky.

Zdroj: pxhere.com

Opačný prípad predĺžiť dobu overenia vodomerov teplej vody o dva roky je však neprípustný a v rozpore s platnou legislatívou. Ak si vlastníci bytov zjednotia dobu overovania vodomerov na 5 rokov a navyše si dajú namontovať vodomery s možnosťou rádiových odpočtov, nielen že získajú  výhodu obmedzených počtov vstupov inštalatérov do bytu za účelom výmeny vodomerov, ale sa aj pripravia na budúcu zákonnú povinnosť osadenia vodomerov s možnosťou diaľkových odpočtov, pričom úplne vylúčia návštevy osôb vykonávajúcich pravidelné, prípadne mimoriadne odpočty vodomerov v pohodlí ich domova.

https://www.ista.com/sk/produkty-a-technologie/radiovy-system/

Autor: Miroslav Kundra, Prvá súkromná správa domov

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.