Zúčastnili sme sa medzinárodnej konferencie Meranie a rozpočítanie tepla 2018

V dňoch 8.- 9. novembra sa uskutočnila medzinárodná konferencia Meranie a rozpočítanie tepla 2018 v Senci, ktorej sme sa zúčastnili aj my.  Program konferencie bol rozdelený do piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem a diskusného fóra k problematike. Prednášky boli venované vývoju v metrológii, energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR. Dôležitou pozitívnou informáciou je,  že práve na tejto konferencii bolo ohlásené založenie Asociácie rozúčtovateľov nákladov na teplo a vodu (ARTAV), združujúca 12 najväčších spoločností zaoberajúcich sa rozpočítavaním nákladov na teplo a vodu.

Zdroj: spravadomovpd.sk

Jej hlavným cieľom má byť združovanie firiem zaoberajúcich sa rozpočítavaním nákladov. Pracovať chce aj na riešeniach a tvorbe legislatívy v súčinnosti s predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR.

Asociácia sa v nadchádzajúcom období bude snažiť predovšetkým identifikovať aktuálne problémy vyplývajúce z nedostatočnej, úplne chýbajúcej, nespravodlivej či neefektívnej platnej legislatívy.

Zdroj: spravadomovpd.sk

Vďaka tejto  vydarenej konferencii sme sa vrátili domov obohatení o nové dôležité informácie, skúsenosti ale aj zážitky s priateľmi s profesijnej oblasti.

Máte otázku alebo potrebujete poradiť? Kliknite sem a napíšte nám

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.