Detekcia nežiaduceho úniku vody. Až 500 eur za rok vám môže odtiecť do kanála

Každá kvapka sa počíta. Preto pravidelná kontrola spotreby vody by mala byť samozrejmosťou. Včas nahlásené úniky vody môžu zabrániť dodatočným nákladom a stratám, ktoré vznikajú pri neodhalených únikoch vody. Nejde len o finančné úspory, ale aj o ochranu a zachovanie prírodných zdrojov.

Voda môže unikať z vodovodných batérií i z toaliet. Nepozorované úniky vedú k veľkým stratám a zbytočným finančným nákladom. Na pomoc prichádza inteligentné riešenie Detekcia nežiaduceho úniku vody, ktorá nás včas varuje. Aj zdanlivo malý únik vody cez kvapkajúci kohútik alebo pretekajúcu nádržku toalety môže mať za následok vysoké náklady, ktoré väčšinou odhalíme až v ročnom vyúčtovaní alebo pri odčítaní vodomerov.

vodovod

So službou „Detekcia úniku vody“ možno nechceným nákladom ľahko predísť

„Systém detekcie nežiaduceho úniku vody systematicky nahráva a analyzuje údaje o spotrebe vody v byte. Je dostatočne citlivý, aby pretekajúcu toaletu či kvapkajúcu vodovodnú batériu dokázal zachytiť,“ uviedla Jana Machková, riaditeľka spoločnosti ista Slovakia.

„Varovanie o úniku vody je posielané až po vopred nastavenom čase, ktoré vylúči chybné užívateľské správanie, ako napr. nesprávne uzavretá vodovodná batéria. Pri normálnej spotrebe je správca budovy informovaný o stave prostredníctvom e-mailu dvakrát ročne,“ dodáva Jana Machková.

Až 500 eur za rok môže odtiecť do kanála. Príklady úniku vody

Porucha na splachovači toalety je častou príčinou zbytočne vysokej spotreby. Ak sa prietok vody na toalete nezastaví správne ihneď po spláchnutí, preteká ďalej približne 25 litrov vody za hodinu. Za jeden deň sa môže spotreba navýšiť až o 600 litrov.

Ak by sa porucha neodstránila, za rok by pretieklo bez úžitku zhruba 220 m³ vody a ročná strata môže dosiahnuť až 500 eur.

Príklady úniku vody

Kvapkajúci kohútik                               4 l/h

Silno kvapkajúci kohútik                    12 l/h

Pretekajúca toaleta                              25 l/h

Zdroj: www.ista.sk

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.