Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2019 (II. časť)

Aké sú ďalšie východiská a perspektívy pre znižovanie spotrieb energií a ako ďalej v Európe, v SR, v regióne, v našich domoch a bytoch ?

Požiadavky na znižovanie spotreby energií, energetickú účinnosť a úspory nákladov za energie, je potrebné chápať v širšom rozmere a súvislostiach, ako je len pohľad konečného spotrebiteľa ( vlastníka bytu), prípadne odberateľa (vlastníka budovy). Preto si túto problematiku postupne rozoberieme v našom blogu na pokračovanie. 

Európske hľadisko

Európska únia navrhuje v rámci cieľov do roku 2030 zvýšenie energetickej účinnosti až o 32,5 %.

Znižovanie spotreby energie a koniec plytvania, majú pre EÚ čoraz väčší význam. Vedúci predstavitelia v roku 2007 stanovili pre EÚ cieľ znížiť ročnú spotrebu energie do roku 2020 o 20 %. V roku 2018 bol v rámci balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov stanovený nový cieľ znížiť do roku 2030 spotrebu energie najmenej o 32,5 %.

Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú stále viac uznávané ako prostriedok nielen na dosiahnutie udržateľného zásobovania energiou, znižovanie emisií skleníkových plynov, zvýšenie bezpečnosti dodávok a zníženie nákladov na dovoz, ale aj na podporu konkurencieschopnosti EÚ.

Energetická efektívnosť je preto strategickou prioritou Európskej únie a platí zásada, že energetická efektívnosť je prvoradá.

V dnešnej dobe, keď je aj globálnym trendom znižovanie primárnej energetickej náročnosti a znižovaní emisií v súvislosti s bojom o zastavenie klimatických zmien, už  nemôže nikto očakávať, že pri zavádzaní opatrení a moderných technológií na dosiahnutie uvedených cieľov, dosiahnu výrobcovia a dodávatelia tepla výrazné znižovanie cien tepelnej energie.

Štátna a regionálna politika v tepelnej energetike

V súvislosti s útlmom baníctva na hornej Nitre a transformácie nášho regiónu je súčasťou plánovaných  sociálnych, ekonomických, environmentálnych riešení  aj hľadanie variantu ako po roku 2023 vyrobiť teplo a ako ho distribuovať v regióne do domácností.

Nech už zvíťazí akákoľvek z plánovaných alternatív, ktoré sú dnes predstavené, žiaden zo zainteresovaných subjektov dnes nedokáže garantovať,  že sa ceny tepla sa od roku 2024 pre odberateľov znížia a výhľadovo do budúcnosti zastabilizujú.

Môže byť riešením pre zníženie nákladov na teplo v bytovom dome odpojenie sa od CZT a vybudovanie individuálneho zdroja tepla ? Dozviete sa v pripravovanej  III. časti nášho blogu.

Autor: Miroslav Kundra Prvá súkromná správa domov

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.