OZNAM: Od 17. 6. 2024 do 26.6. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky kancelária zatvorená

Máte aj vy nedoplatok za rok 2019? Toto bude zrejme dôvodom (I. časť)

Vyúčtovanie za rok 2019 mnohých prekvapilo

V týchto dňoch sú vlastníkom bytov doručované vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytov za rok 2019. Mnohí vlastníci bytov sú však výsledkom vyúčtovania nemilo prekvapení a zaskočení.  V priebehu roka 2019 sme informovali na našej stránke a FB o zvyšovaní maximálnych cien od dodávateľa tepla PTH, a. s. vlastníkov bytov  prostredníctvom oznamov a blogov. Väčšina ľudí si však v tomto období nevedela predstaviť, ako sa to v konečnom vyúčtovaní za rok 2019 prejaví na ich peňaženke. Preto vlastníci bytov, zvyknutí z minulých období na vyplácanie vysokých preplatkov za kúrenie a teplú vodu, boli prekvapení výraznému zníženiu ich preplatku.

tepelne potrubie

Zaskočení a nemilo prekvapení však zostali hlavne vlastníci, ktorí boli v minulých obdobiach v miernom preplatku a vo vyúčtovaní za rok 2019 sa dostali už do nedoplatkov. Najviac sa však zvýšenie cien negatívne dotklo vlastníkov, ktorí mávali z dôvodu  vysokých spotrieb energií v minulosti vysoké nedoplatky. Pri neznižovaní energetickej náročnosti  v týchto bytoch, sa nedoplatky za vykurovanie a teplú vodu vyšplhali do značne vysokých súm.

Nárast ceny tepla o 17 %, ale aj iné faktory

Nárast skutočnej ceny tepelnej energie za rok 2019 bol v porovnaní so skutočnou cenou za rok 2018 o viac ako 17 %. Pri skutočnosti, že náklady na teplo tvoria najvyššiu položku výdajov na služby za byt, toto zvýšenie predstavuje výrazne vysoké sumy.

V bytových domoch v našej správe vzrástli ročné náklady na teplo  za rok 2019 oproti roku 2018 priemerne na jednu domácnosť vo finančnom vyjadrení  o viac ako 89,00 €. Na výsledku vyúčtovania sa však okrem výrazného nárastu nákladov za  teplo, premietlo aj zvýšenie cien za elektrinu a zvýšenie poplatkov za servis výťahov, ako aj poplatkov za službu SIPO.

Samozrejme, že okrem cien energií a služieb majú na výsledok vyúčtovania vplyv aj ďalšie faktory, ako sú výška zálohových platieb, platobná disciplína, spotrebiteľské nároky vlastníkov bytov a energetické opatrenia (alebo neopatrenia) na zníženie energetickej náročnosti bytových domov. Ako ďalej, alebo čo môžeme urobiť pre zníženie nákladov za energie v našich bytoch a domoch sa dozviete v II. časti nášho blogu, ktorý pripravujeme.

Zdroj: Miroslav Kundra, Prvá súkromná správa domov

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.