Výmena stúpačiek a ležatých rozvodov – nevyhnutnosť alebo zbytočná investícia?

V tomto roku už druhý bytový dom v našej správe úspešne zrealizoval výmenu ležatých a vertikálnych rozvodov studenej a teplej vody, odpadového potrubia a rozvodov plynu. Týmto sa zaradil k ďalším našim  bytovým domom, ktoré už vymenili a obnovili viac ako päťdesiat rokov staré technické zariadenia svojich bytových domov. Tieto sú za hranicou svojej životnosti, nevyhovujú súčasným normám a požiadavkám na bezpečnú, hygienickú a energeticky účinnú prevádzku technických zariadení bytových domov. Vlastníci bytov, ktorí zrealizovali takúto investičnú akciu vo svojej bytovke, získali okrem moderného technického zariadenia bytového domu aj ďalšie pridané hodnoty. Jednou z nich je, že  v takto obnovenej bytovke výrazne stúpne pri predaji  hodnota bytu.

Zdroj: spravadomovpd.sk

Najdôležitejšou pridanou hodnotou je hlavne úspora tepelnej energie na ohriatie teplej úžitkovej vody.

Podľa našej bohatej skúsenosti z praxe oblasti tepelnej energetiky sa táto úspora môže pohybovať od 15 % až do 50 %. Na výšku tejto úspory a pokles jednotkovej ceny za 1 m3 teplej úžitkovej vody však vplývajú viaceré faktory.

Zdroj: spravadomovpd.sk

Je to hlavne existencia samostatnej domovej odovzdávacej stanice tepla v bytovom dome, výmena  ležatých rozvodov, dĺžka ležatých a vertikálnych rozvodov. V neposlednom rade je dôležitý aj projektant, ktorý stojí pri samotnom návrhu systému a vyberie najvhodnejšie materiály nových rozvodov. Na konci tohto procesu stojí už len realizačná firma, ktorá výmenu vykonáva. Ale výber overeného a osvedčeného realizátora výmeny rozvodov s dobrými referenciami je tiež veľmi dôležitý.

Zdroj: spravadomovpd.sk

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.