Kedy už začnú kúriť?

Tohoročné leto sme si užili toho tepla až až. Jedni nadávali a nedočkavo čakali, kedy sa to už konečne skončí a iní si to s radosťou užívali. Keby sa tak dalo z toho letného tepla naakumulovať a využiť ho v zime.  Prečo to ešte niekto nevymyslel ? Súčasné chladné dni vôbec nepripomínajú, že leto sa skončilo len prednedávnom. Počas týchto chladných dní ostávajú chladné aj naše radiátory. Kedy už začnú kúriť a ako je to s tým začiatkom vykurovacieho obdobia?

radiator

Zdroj: wikipedia/author Bios

Vykurovacie obdobie

Začiatok vykurovacieho obdobia je určený vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z. na 1. september príslušného kalendárneho roka a koniec 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Dodávateľ tepla je však  povinný začať s dodávkou tepla až, keď vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období (od septembra do konca mája) klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto teplotu.

caj

Zdroj: pexels.com

Tak isto platí, že dodávateľ preruší vykurovanie, keď vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období (od septembra do konca mája) vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto teplotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok na začatie dodávky tepla na vykurovanie.

Zdroj: www.spravadomovpd.sk

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.